בעלי נכסים המעוניינים לשווק את הנכסים בבעלותם באמצעות מ.גלקסיה נכסים בע"מ, יכולים לפנות אלינו באמצעות מילוי פרטים.